CONTACT US

Penerbit Eksekutif:

Ani Nadila Yusof

Pengurus Secretariat Penerbitan:

Mohd Aminuddin Jusoh

Pengurus Kanan Jualan:

Mohd Affandi Abdullah

PENGURUSAN EKSEKUTIF

Ketua Pegawai Eksekutif:

Syamil Fahim Mohamed Fahim

Timbalan Pengurus Besar (Operasi):

Ani Nadila Yusof

Pengurus Kewangan:

Heather Lim Wan Suen

Pengurus Sumber Manusia & Undang-undang:

Suriani Ahmad Hariri